Επισκεφτείτε και προβληθείτε στον Επαγγελματικό Οδηγό Μελών μας

Καταστατικό Συλλόγου και Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Μέρος Α΄ Καταστατικό Συλλόγου
Μέρος Β΄ Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Μέρος Α΄

Καταστατικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
29ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΑΡΘΡΑ

1ο:       Σύστασῃ-Ἐπωνυμίᾳ-Ἔδρα-Σκοπὸς-Μέσα.
2ο:       Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου.
3ο:       Μέσα γιά τὴν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν.
4ο:       Τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου (*).
5ο:       Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μελῶν.
10ο:    (*)  Ἀρμοδιότητες τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνέλευσης.
6ο:       Διαγραφὴ μελῶν.
7ο:       (*) Πόροι τοῦ Συλλόγου.
8ο:       Ὄργανα τοῦ Συλλόγου.
9ο:       (*) Γενικὴ Συνέλευση.
11ο:     (*) Διοικητικὸ Συμβούλιο.
12ο:     (*) Σύγκληση σὲ Σῶμα τοῦ ΔΣ.
13ο.:    (*) Συνεδριάσεις ΔΣ.
14ο.:    (*) Ἀρμοδιότητες τοῦ ΔΣ.
15ο.:   (*)  Καθήκοντα Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου.
16ο.:    (*) Καθήκοντα Γενικοῦ Γραμματέα.
17ο.:    (*) Καθήκοντα Εἰδικοῦ Γραμματέα.
18ο.:    (*) Καθήκοντα Ταμία.
19ο.:    (*) Καθήκοντα Κοσμήτορα.
20ο.:    Καθήκοντα Συμβουλῶν μελῶν τοῦ ΔΣ.
21ο.:    (*) Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.
22ο.:    Ἀρχαιρεσίες για ἀναδείξῃ Ὀργάνων τοῦ Συλλόγου  (*).
23ο.:    Γενικὲς Διατάξεις.
24ο.:    (*) Τὰ βιβλία τοῦ Συλλόγου.
25ο.:    Σφραγῖδα τοῦ Συλλόγου.
26ο.:    (*) Τροποποίηση τοῦ καταστατικοῦ.
27ο.:    (*) Ῥυθμίσεις καταστατικοῦ.
28ο.:    Αναμόρφωση τοῦ καταστατικοῦ ἀπὸ τη Γενική Συνέλευση της 16 3 2012.

(*)   Μετά την τροποποίηση-εναρμόνιση^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
____________________________________

Μέρος Β΄

29o Oλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης

25o Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Παραθέτουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας, όπως εγκρίθηκε από το Σχολικό Συμβούλιο (Πράξη Νο 2/2015-2016).
01. Εισαγωγή
02. Άφιξη στο σχολείο
03. Αποχώρηση από το σχολείο
04. Προσευχή – Εκκλησιασμός- Έπαρση σημαίας
05. Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
06. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών
07. Διάλειμμα
08. Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις
09. Διδακτικό προσωπικό
10. Ο Διευθυντής του Σχολείου
11. Γονείς και κηδεμόνες
12. Βιβλιοθήκη
13. Σχολική ιστοσελίδα
14. Κυλικείο
15. Βοηθητικό προσωπικό
16. Έκτακτες περιπτώσεις
17. Βιβλιογραφία-Πηγές

01. Εισαγωγή

· Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΑΙΘ).

· Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν.

Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας και το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.


02. Άφιξη στο σχολείο

· Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 και ολοκληρώνεται έως τις 8.10 που χτυπά το κουδούνι.

· Το νηπιαγωγείο έχει υποδοχή νηπίων 7.50-8.10 και 8.20-8.30. Οι αυλόπορτες του Σχολείου (Νικάνορος και Αναξιμάνδρου) κλείνουν και ασφαλίζουν από τις Σχολικές Τροχονόμους, το αργότερο μέχρι 8.30.

· Η τήρηση του ωραρίου προσέλευσης είναι ανάγκη να εφαρμόζεται με υπευθυνότητα από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

· Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων, τόσο από το Διδακτήριο όσο και από την αυλή του Σχολείου.


03. Αποχώρηση από το σχολείο

α) Μαθητών Δημοτικού


· Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

· Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από τις αυλόπορτες-εξόδους του σχολείου. Οι έξοδοι (Αναξιμάνδρου και Νικάνορος) κλείνουν και ασφαλίζουν μετά την αποχώρηση των μαθητών με ευθύνη του Υπεύθυνου του Ολοήμερου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 13.25 για την ασφάλεια των μαθητών που παραμένουν στο ολοήμερο. (Σημείωση: Η αυλόπορτα θα ανοίγει για το νηπιαγωγείο στις 13.00 από τις Σχολικές Τροχονόμους).

· Οι μαθητές του ολοήμερου αποχωρούν στις 15.00, ή στις 16.00, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που έχει κατατεθεί από τους γονείς.

· Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.

· Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού.

· Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί αποχωρούν από το Σχολείο, αφού έχουν φύγει όλοι οι μαθητές του πρωινού κύκλου από αυτό.

· Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα, αποχωρούν από την τάξη, αφού έχουν φύγει όλοι οι μαθητές από αυτή.

· Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα σε οποιονδήποτε χώρο κι αν βρίσκονται.

· Οι ενήλικες συνοδοί μαθητών που περιμένουν έξω από την αυλόπορτα του σχολείου, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, μετά το πέρας των μαθημάτων.


β) Μαθητών Νηπιαγωγείου


· 13.00 αποχωρεί το κλασικό τμήμα.

· Οι μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου αποχωρούν στις 16.00.


04. Προσευχή – Εκκλησιασμός – Έπαρση σημαίας


· Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, όπως επίσης και στην έπαρση της σημαίας, με σεβασμό, ησυχία και σε στάση προσοχής.

· Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος.


05. Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις


· Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

· Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.

· Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων γονέων και κηδεμόνων, για κάθε περίπτωση αλλαγής του.

· Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής).


06. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών


· Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο.

· Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.λ.π).

· Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ,καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α και Δ τάξεων.

· Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια προς τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

· Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.

· Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο και στο διάδρομο του ισογείου.

· Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν.

· Θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.

· Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, νερού ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος.

· Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

· Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους.


07.Διάλειμμα


· Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατεβαίνουν στο χώρο του ισογείου και του α΄ ορόφου. Κανένας δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του (εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν πρόβλημα υγείας και παραμένουν στην αίθουσα μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από τον εκπ/κό του τμήματος).

· Οι μαθητές πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου για να μη θέσουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους σωματική ακεραιότητα όσο και των συμμαθητών τους (δηλ.όχι τρέξιμο στις σκάλες, προσεκτικό ανοιγοκλείσιμο πόρτας κ.λ.π.).

· Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές δεν σηκώνονται ούτε αποχωρούν από την τάξη χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.

· Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται, κάθονται στις θέσεις και περιμένουν ήσυχα τον δάσκαλο χωρίς να περιφέρονται στους διαδρόμους ή να φωνάζουν.

· Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

· Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

· Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.

· Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

· Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.

· Δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια του δασκάλου τους.

· Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου.

· Τηρούν τη σειρά στο κυλικείο.


08. Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις


· Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της.

· Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση

β. Επίπληξη

γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου

ζ. Αλλαγή τμήματος

η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

· Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ΄ ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των ε΄, στ΄, ζ΄ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η΄ ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.

· Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.


09. Διδακτικό προσωπικό


· Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

· Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.

· Με το χτύπημα του κουδουνιού κατευθύνονται προς τις αίθουσες διδασκαλίας.

· Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.

· Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

· Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.

· Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.

· Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.

· Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.

· Απαγορεύεται να καπνίζουν στο σχολικό χώρο.

· Οι διδάσκοντες αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης.

· Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

· Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

· Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

· Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:

α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή,

β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης,

γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα,

δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες,

ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.

· Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου εγκαίρως. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.

· Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Δ/ντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

· Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν κακοποίηση μαθητή.

· Συνεργάζονται με το Δ/ντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.

· Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

· Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων και έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών.

· Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων.

· Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται και γενικότερα στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

· Ενημερώνονται από τον Δ/ντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα και τις εγκυκλίους .Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.


10. Ο Διευθυντής του Σχολείου


· Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.

· Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη.

· Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.

· Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο.

· Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του.

· Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων (Σύλλογο Διδασκόντων, Σχολικό Συμβούλιο). Επίσης συνεργάζεται με το συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο.

· Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ΄ άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.

· Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.


11. Γονείς και κηδεμόνες


· Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

· Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του σχολείου).

· Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.

· Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

· Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

· Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί μαθητή στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, το συζητάει πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια, δεν επιλυθεί, με τον Διευθυντή.

· Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.

· Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Τα τηλέφωνα του σχολείου είναι:2310315460-2310316346 και είναι στη διάθεσή των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση. (Απαραίτητο είναι οι γονείς και κηδεμόνες να ενημερώνουν τους δασκάλους, για κάθε αλλαγή αριθμού σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.)

· Μαθητής που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία υποχρεώνεται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Γονέα του.

· Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.


12. Βιβλιοθήκη


· Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης.


13. Σχολική ιστοσελίδα


· Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα και ιστολόγιο στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.

· Υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστοτόπων είναι ο εκάστοτε οριζόμενος εκπ/κός του σχολείου.

· Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές.

· Οι αναρτήσεις στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου απηχούν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή του Συλλόγου Διδασκόντων.

· Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.


14. Κυλικείο


· Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.

· Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΟ.Π.Ε.Θ. και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.

· Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς και την τιμολογιακή πολιτική.

· Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.

· Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.


15. Βοηθητικό προσωπικό

α. Καθαριστές


· Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο σε καθορισμένο χρόνο και να ασκεί επιμελώς τα καθήκοντά της.

· Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.

· Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν.

· Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στην καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο της αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.

· Η καθαρίστρια οφείλει να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά της.


β. Σχολικοί Τροχονόμοι


· Οι δύο (2) Σχολικοί Τροχονόμοι ασκούν τα καθήκοντά τους στους δρόμους Ανατολικά και Δυτικά του Διδακτηρίου (Νικάνορος και Αναξιμάνδρου).

· Καθήκον τους είναι η ασφαλής διέλευση των μαθητών του Σχολείου από τις συγκεκριμένες οδούς τόσο κατά την προσέλευση των μαθητών το πρωί (7.55-8.30΄) όσο και κατά την αποχώρηση το μεσημέρι (13.00-13.30).

· Με την αποχώρησή τους από το σχολείο, κλείνουν και ασφαλίζουν τις αυλόπορτες.


16. Έκτακτες περιπτώσεις


· Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών παραλαμβάνουν τους μαθητές από τον χώρο συγκέντρωσης (γήπεδο μπάσκετ) και δεν κάνουν χρήση των τηλεφωνικών αριθμών του σχολείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των αρχών.


17. Βιβλιογραφία-Πηγές


· Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. ΠΔ 201/1998.

· Καθηκοντολόγιο Εκπ/κών (ΦΕΚ1340/2002– Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

· Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΕΠΘ. Ανακτήθηκε από: http://bit.ly/1dJCMlA
 ~~~~~~~~~~~~~~~