Επισκεφτείτε και προβληθείτε στον Επαγγελματικό Οδηγό Μελών μας

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Ελληνίδα.

Η πανέμορφη ηθοποιός μας, Κατερίνα Μουτσάτσου, 
σε αγγλική γλώσσα, εξηγεί τι είναι Ελλάδα σε αυτούς που κατηγορούν τη χώρα μας και τους Έλληνες!

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Ημερήσια εκδρομή 28-5-2012

Μερικά κινηματογραφημένα στιγμιότυπα για ενημέρωση ενδιαφερομένων, του Οικολογικού Πάρκου της Κρύας Βρύσης, όπου την Δευτέρα 28 Μαΐου,  πρώτα ο Θεός, το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει την ημερήσια εκδρομή.
Μέσα από το φακό δεν μπορεί να αποτυπωθεί ολόκληρη η ομορφιά του χώρου.
Όσοι και όσες θα έρθουν, πραγματικά θα απολαύσουν φύση!!!!

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Αγγελίες


Περίεργες αγγελίες και όμως δημοσιευμένες.


- Ζητείται μπάρμαν γυναίκα.
- Ζητείται μάρτυρας για υποθέσεις.
- Ζητείται πρόσκοπος να μας περάσει απέναντι.
- Ζητείται εθελοντής για πείραμα με σφυρί.
- Ζητείται ενοχλητικός να μ΄αφήσει ήσυχη.
- Για τον υιό μου ζητώ γνωριμία γάμου, έστω και ......


συνέχεια στο:http://silogos29dimotiko.blogspot.com/p/blog-page_11.html

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ*****ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Σήμερα «θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν».

Το φως και η ελπίδα της Αναστάσεως γεμίζει τις καρδιές των Ορθοδόξων σε ολόκληρη την οικουμένη.
Ίσως περισσότερο από άλλοτε οι άνθρωποι δείχνουν να αναζητούν πιο έντονα τον Χριστό, την ελπίδα και το φως της Αναστάσεως. Η κρίση, αποτελεί μία ευκαιρία να ανθίσει και να καρποφορήσει και πάλι η πίστη των ανθρώπων.
Πιο επίκαιρος από ποτέ ακούγεται ο Κατηχητικός Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:


Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως.
Εἴ τις εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ.
Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δηνάριον.
Εἴ τις ἀπό τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον ὄφλημα.
Εἴ τις μετά τήν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω.
Εἴ τις μετά τήν ἕκτην ἔφθασε, μηδέν ἀμφιβαλλέτω˙ καί γάρ οὐδέν ζημειοῦται.
Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τήν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδέν ἐνδοιάζων.
Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τήν ἐνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον˙ ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης˙ καί τόν ὕστερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ἔργα δέχεται καί τήν γνώμην ἀσπάζεται˙ καί τήν πρᾶξιν τιμᾶ καί τήν πρόθεσιν ἐπαινεῖ.

Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ὑμῶν˙ καί πρῶτοι καί δεύτεροι τόν μισθόν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν ἡμέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον.

Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως˙ πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία.

Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν ἅδην.

Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο προλαβών Ἠσαϊας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεπαίχθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεκρώθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐδεσμεύθη.
Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.
Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;

Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.

Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων".


Κόκκινα αυγάΤα κόκκινα αυγά του Πάσχα (Φωτογραφικό υλικό)

Γνωρίζετε ότι τα αυγά που βάφονται κόκκινα την Μ. Πέμπτη αντέχουν 40 ημέρες εκτός ψυγείου, χωρίς να παρουσιάσουν καμία αλλοίωση;

Γνωρίζετε ότι τα αυγά που βάφονται κόκκινα την Μ. Πέμπτη και τα διαβάζει ο ιερέας την Κυριακή του Πάσχα, αντέχουν 1 χρόνο εκτός ψυγείου, χωρίς να παρουσιάσουν καμία αλλοίωση;

Γνωρίζετε γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα χρωματιστά ή τα άσπρα αυγά;

Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα;

Σύμφωνα με την Ορθοδοξία μας βάφουμε κόκκινα αυγά για τους εξής λόγους:

η συνέχεια στο:http://silogos29dimotiko.blogspot.com/p/blog-page_04.htmlΠαρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Η ευχετήρια κάρτα του Συλλόγου


Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ημέρα που εορτάζεται παγκοσμίως, η γέννηση του Δανού παραμυθά Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν, το σχολείο τιμώντας το γεγονός, φιλοξένησε την συγγραφέα Χρυσάνθη Τσιαμπαλή-Κελεπούρη, που μίλησε στα παιδιά, κάθισε ακούραστη στη παρέα τους, και απάντησε στα ερωτήματα και στις απορίες των παιδιών.
Πως γράφεται ένα παραμύθι; πώς γεννιούνται οι ήρωες; κ.ά.
Την ευχαριστούμε πολύ και της ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση. 

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣΤο Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ (Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου στο πανελλήνιο διαγωνισμό για το 2012 απένειμε διάφορα βραβεία :

Για το Βραβείο σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου ή Λυκείου που με τις δραστηριότητές του προωθεί την παιδική/νεανική λογοτεχνία,

ο Σύλλογός μας, κέρδισε το έπαθλο ανάμεσα σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων απ' όλη την Ελλάδα.Το Έπαθλο είναι: Βιβλία αξίας 500 ευρώ από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, τα οποία θα εμπλουτίσουν τη Βιβλιοθήκη και θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά μας, να ταξιδέψουν ακόμη πιο μακρυά!!!

Από την σελίδα μας αυτή, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές από τον «ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», τον πρόεδρο συγγραφέα, Βαγγέλη Ηλιόπουλο κι όλο το ΔΣ και τον Αθλοθέτη "Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ'' για το Βραβείο αυτό.

Να ευχαριστήσουμε επίσης όσες και όσους βοηθούν,

μέσω της εφημερίδας μας, 
των εκθέσεων παιδικών βιβλίων και φιλοξενίας της συγγραφέως Σοφίας Ζαραμπούκα που συνδιοργανώνουμε με το σχολείο,
την καλλιτεχνική αναπαράσταση στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου,
τη λέσχη ανάγνωσης που βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο προς το παρόν και
την αναβάθμιση και λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης ώστε να ανέβει ένα ακόμα σκαλοπάτι, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, μπορούν να πατήσουν με υπερηφάνεια και να απολαύσουν το ταξίδι στη γνώση!!!

Είναι μεγάλη επιτυχία. το δεύτερο καλύτερο βραβείο που δίνεται στη χώρα μας να ανήκει στο Σύλλογό μας, σε όλους μας.
Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε πολλά όταν δουλεύουμε όλοι μαζί.
Το βραβείο αυτό θα κοσμεί το σχολείο μας και θα δείχνει στους επόμενους γονείς, μαθητές και δασκάλους, ότι καμιά προσπάθεια δεν πηγαίνει χαμένη και φυσικά όταν αυτή έχει σαν στόχο την διάδοση του πολιτισμού και της παιδείας.
Γιατί παιδεία δεν είναι μόνο τα γράμματα και η μόρφωση. Παιδεία είναι η αγάπη και ο σεβασμός στον συνάνθρωπό μας, στη φύση, στα ζώα, στη μουσική, στη καθαριότητα.
 


Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, είναι ένα Σωματείο Πολιτιστικό, Μη Κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Είναι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (International Board on Books for Young People – IBBY).
Τα μέλη του είναι συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων, εκδότες, βιβλιοθηκονόμοι, ερευνητές, παιδοψυχολόγοι και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για το παιδικό βιβλίο και το αποδεικνύουν έμπρακτα.περισσότερα στο: http://www.greekibby.gr/products5.php?wh=1&lang=1&the1id=44&the2id=45&the3id=94&theid=94&open1=44&open2=45&open3=94