Επισκεφτείτε και προβληθείτε στον Επαγγελματικό Οδηγό Μελών μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Μελών Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εκλογική διαδικασία της Τετάρτης 19/10/2016, για την ανάδειξη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, και την 1η

Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:


ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πρόεδρος
Βασίλειος Παπαδημητρίου

Αντιπρόεδρος
Χρίστος Σιάπκαρης

Γ.Γραμματέας
Βασιλική Ασημακοπούλου

Ειδ. Γραμματέας
Βησσαρίων Τσαρδάκας

Ταμίας
Φωτεινή Γαβριήλογλου

Κοσμήτορας
Ευανθία Βαρλάμη

Μέλος
Γεώργιος Μπεγκλής

Αναπλ. Μέλος
Χαρίκλεια Οκλαλιώτου

-//-
Ευαγγελία Ξανθοπούλου

-//-
Κωνσταντίνος Σαραπτσής


Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Χρίστος Σιάπκαρης
Ελένη Αργυροπούλου
Ανδρέας Τσιανιρίδης

Εξελεγκτική Επιτροπή


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ανδρέας Τσιναρίδης
Μαρία Στεργίου
Ευδοξία Κουλιντριανού
+++++++++++++++++++++++

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τα σχολικά έτη 2016-2018.

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη καλή επιτυχία.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για το Δ.Σ.                                             ψήφοι             Για την Ένωση Γονέων             ψήφοι
1
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60
ΣΙΑΠΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
49
2
ΣΙΑΠΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
58
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
21
3
ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
52
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18
4
ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
50


5
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
41


6
ΜΠΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28


7
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20Για την Εξελεγκτική Επιτροπή          ψήφοι
1
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
38
2
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
26
3
ΚΟΥΛΙΝΤΡΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Για το Δ.Σ.                                             ψήφοι             Για την Ένωση Γονέων             ψήφοι
1
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14


2
ΟΚΛΑΛΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
14


3
ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14Η Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει όλους τους υποψηφίους για τα αποτελέ-σματα των εκλογών.
Η πλειοψηφούσα σύμβουλος Βασιλική Ασημακοπούλου υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει πρώτη συνεδρίαση, με σκοπό τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και το καταστατικό διαδικασίες και θα ενημερωθεί η Δνση του Σχολείου για να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και η Ένωση Συλλόγων Γονέων. όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Το πρακτικό αυτό, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται εις τριπλούν ως κατωτέρω.

Θεσσαλονίκη  20 Οκτωβρίου 2016


Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                                         Η Εφορευτική Επιτροπή

++++++++++++++++++++++++

Θέμα: Εκλογές Συλλόγου –Σύνθεση Μελών Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι στην εκλογική διαδικασία της Τετάρτης 19/11/2014, για την ανάδειξη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σε σύνολο 285 μαθητών ψήφισαν:102 γονείς.

Από την 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ., προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:


ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πρόεδρος
Χρίστος Σιάπκαρης

Αντιπρόεδρος
Βησσαρίων Τσαρδάκας

Γ.Γραμματέας
Θεοδώρα Τσιόγκα

Ειδ. Γραμματέας
Δέσποινα Γαρουφαλίδου

Ταμίας
Φωτεινή Γαβριήλογλου

Κοσμήτορας
Χαρίκλεια Οκλαλιώτου

Μέλος
Παρθένα Τσελεγγίδου

Αναπλ. Μέλος
Αντώνιος ΝούσηςΕκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Εξελεγκτική Επιτροπή


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Απιδοπούλου-Τσανικίδου Παρθένα
Νούσης Αντώνιος
Μόσχου-Οκλαλιώτου Χαρίκλεια

Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Εξελεγκτική Επιτροπή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κουλιντριανού-Τσιολπίδου Ευδοξία
Απιδοπούλου-Τσανικίδου Παρθένα
Τσιναρίδης Ανδρέας

++++++++++++++++++++++++++++++++


Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012


Θέμα: 2η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου


                  Καλούνται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 στις 20:00 περίπου (μετά το πέρας της προγραμματισμένης διάλεξης) στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

            Θέμα 1ο.              Γνωριμία των Μελών (τακτικών και αναπληρωματικών).
                                                (εισήγηση-παρουσίαση Χρίστος Σιάπκαρης).

                Θέμα 2ο.              Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
                                                (εισηγητής Στυλιανή Τσίγγανου).

                Θέμα 3ο.              Χριστουγεννιάτικη κάρτα.
                                                (εισηγητής Ελπίδα Χατζηκυριάκου).

                Θέμα 4ο.             Κατασκευή φάτνης.
                                                (εισηγητής Ελπίδα Χατζηκυριάκου).

                Θέμα 5ο.              Έξοδα φωτοτυπικών μηχανημάτων σχολείου.
                                                (εισηγητής Χρίστος Σιάπκαρης).

                Θέμα 6ο.              Ημερολόγια 2013-Φωτογράφηση.
                                                (εισηγητής Αγγελική Φατίση).

                        Θέμα 7ο.              Ενημέρωση γονέων από Σχολικό Σύμβουλο.
                                                        (εισηγητής Χρίστος Σιάπκαρης).

            Θέμα 8ο            Απογευματινές Δραστηριότητες.
                                    (εισηγήτριες Αγγελική Φατίση-Φωτεινή Γαβριήλογλου).

            Θέμα 9ο            Πρόγραμμα γηπέδου.
                                    (εισηγήτρια Δέσποινα Γαρουφαλίδου).


                  Ο πρόεδρος του ΔΣ

                  Χρίστος Σιάπκαρης


++++++++++++++++++++++++++++++

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2012


Την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τα σχολικά έτη 2012-2014.
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη καλή επιτυχία. Αποτελέσματα εκλογών με τη σύνθεση των οργάνων, και τις θέσεις τους.

Αποτελέσματα εκλογών 19/11/2012 για το Δ.Σ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός ψήφων
1
Χρίστος Σιάπκαρης
61
2
Αγγελική Φατίση
39
3
Μαρία Παπαθανασίου
35
4
Ιάκωβος Κομνηνός
34
5
Δέσποινα Γαρουφαλίδου
24
6
Στυλιανή Τσίγγανου
22
7
Ελπίδα Χατζηκυριάκου
14
8
Βησσαρίων Τσαρδάκας
10
9
Παρθένα Ηλιάδου
09
10
Φωτεινή Γαβριήλογλου
09
11
Θεοδώρα Τσιόγκα
05

Αποτελέσματα εκλογών 19/11/2012 για την Ένωση Γονέων
α/α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός ψήφων
1
Χρίστος Σιάπκαρης
48
2
Θεοδώρα Τσιόγκα
10
3
Αγγελική Φατίση
09
4
Δέσποινα Γαρουφαλίδου
06

Αποτελέσματα εκλογών 19/11/2012 για την Εξελεγκτική  Επιτροπή
α/α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός ψήφων
1
Σοφία Ασλανίδου
46
2
Θωμάς Αρβανίτης
13
3
Αναστασία Λυμπερίδου
05

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
α/α
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο
1
Χρίστος Σιάπκαρης
Πρόεδρος

2
Αγγελική Φατίση
Αντιπρόεδρος

3
Βησσαρίων Τσαρδάκας
Γ.Γραμματέας

4
Δέσποινα Γαρουφαλίδου
Ειδ. Γραμματέας

5
Μαρία Παπαθανασίου
Ταμίας

6
Στυλιανή Τσίγγανου
Κοσμήτορας

7
Ελπίδα Χατζηκυριάκου
Μέλος

8
Παρθένα Ηλιάδου
Αναπλ. Μέλος

9
Φωτεινή Γαβριήλογλου
Αναπλ. Μέλος

10Θεοδώρα ΤσιόγκαΑναπλ. Μέλος


Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων
α/α
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
1
Χρίστος Σιάπκαρης

2
Θεοδώρα Τσιόγκα

3
Αγγελική Φατίση


Εξελεγκτική Επιτροπή
α/α
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνα
1
Σοφία Ασλανίδου

2
Θωμάς Αρβανίτης

3
Αναστασία Λυμπερίδου                        Ο                                                                                                   Ο
                  Πρόεδρος                                                                                   Γραμματέας

            Χρίστος Σιάπκαρης                                                                    Ιάκωβος Κομνηνός


Σημείωση: 
Γραμματέας του Συλλόγου από 1 Απριλίου 2013 είναι ο Βησσαρίων Τσαρδάκας,  μετά από παραίτηση του Ιάκωβου Κομνηνού. Πράξη 94/20013  Διοικητικού Συμβουλίου.

++++++++++++++++++++++++
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2010

Ὁ Σύλλογος μας ὁλοκλήρωσε μὲ ἐπιτυχία τίς πρῶτες ἀρχαιρεσίες στίς 6/10/2010 καὶ τὸ νέο Δ.Σ. ἔχει ἀναλάβει δράση μὲ τὸ πρῶτο Δ.Σ. να συνεδριάζει στίς 14/10/2010. Ἡ συνεργασία πιστεύουμε θὰ εἶναι ᾂριστη τόσο μὲ τὸν Σύλλογο Διδασκόντων ὄσο καὶ μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Συλλόγου Γονέων ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες χρονιές. Εὐχόμαστε, ἡ συνέχεια τῆς σχολικὴς χρονίας να εἶναι δημιουργική, μὲ ὑγεία καὶ φώτιση γιά ὅλους.
     
  Καλωσορίζουμε τοὺς καινούργιους μαθητὲς καὶ γονεῖς. Τοὺς πληροφοροῦμε ὅτι ἤρθαν σὲ ἕνα πολὺ καλὸ σχολεῖο μὲ καλοὺς δασκάλους που ἀφιερώνουν πολὺ χρόνο γιά τὰ παιδιὰ . Ἔχουν τὴν ἴδια ἀγωνία μὲ ἐμᾶς γιά τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν καὶ ὑπάρχει ᾂριστη συνεργασία μεταξὺ δασκάλων καὶ γονέων ὥστε τὰ παιδιὰ νά ἔχουν τὴν καλύτερη δυνατὴ βοήθεια. Αὐτὴν θὰ πρέπει νά τὴν ὑποστηρίξουμε καὶ νά τὴν ἐνισχύσουμε πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν μας, ποὺ θὰ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νά γίνει τὸ σχολεῖο μας ἀκόμη καλύτερο μὲ ᾂριστους μαθητὲς καὶ σωστοὺς ἀνθρώπους.
  Ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ Σύλλογος μας ἔχει σὰν κυρίους στόχους νά συμβάλλει στήν ἀναβάθμιση τοῦ σχολείου μας, στήν παροχὴ βοήθειας στό ἐκπαιδευτικὸ προσωπικό, ἀλλὰ καὶ νά προσπαθεῖ συνεχῶς γιά τὴν σύσφιξη τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν γονέων.
 Θὰ σᾶς ἐνημερώνουμε γιά τρέχουσες ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου μας καὶ παρακαλοῦμε γιά τὴν ἀνταπόκριση σας τουλάχιστον, μὲ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ πρὸς τὸ Σύλλογο, ὥστε νά πετύχουν ὅλα αὐτὰ. Ἡ συνδρομὴ πρὸς τὸν Σύλλογο εἶναι:
  Γιά ἕνα παιδὶ στό σχολεῖο μας: 20,00 €.
Γιά δύο ἢ περισσότερα παιδιὰ στό σχολεῖο μας:  15,00 € γιά τὸ καθένα.
Γιά τοὺς πολυτέκνους: 15,00 € γιά κάθε παιδί, ἀνεξάρτητα, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν στό σχολεῖο μας.
 Τέλος στήν ἐκλογικὴ διαδικασία τῆς Τετάρτης 6/10/2010, γιά τὴν ἀνάδειξῃ Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ σχολείου μας, προέκυψαν τὰ παρακάτω ἀποτελέσματα:
Ψηφίσαν: 120 γονεῖς.


Ἀπὸ τὴν 1η Συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ., προέκυψε ἡ ἀκόλουθη σύνθεση :
 
ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Πρόεδρος
Σιάπκαρης Χρίστος

Αντιπρόεδρος
Αρβανίτης Θωμάς

Γ.Γραμματέας
Βλάχου Δέσποινα

Ειδ. Γραμματέας
Ηλιάδου Παρθένα

Ταμίας
Ασλανίδου Σοφία

Κοσμήτωρας
Καραβασιλίδου Αναστασία

Μέλος
Παπαδοπούλου Αγγελική

Αναπλ. Μέλος
Τσίγγανου Στέλλα

-//-
Απιδοπούλου Παρθένα

-//-
Χατζηκυριάκου Ελπίδα